lördag 17 november 2012

17/11❤ Vi söker Fodervärdar! / Co-owner to a dog

Vi söker Fodervärdar!
Gratis hund?!?
Vi expanderar vår uppfödning kraftigt med nya hundar, det är superkul!! Vi vill bidra till att utöka genpoolen i Sverige på ett sunt sätt. Så vi importerar hundar från olika världsdelar, både nakna och pälsade AHT:s.

För att kunna ge varje hund tid och träning så kan vi inte ha alla hundar boende här hemma hos oss. Min allergi verkar klara någon enstaka AHT med päls, det är helt fantastiskt!! Men samtidigt är det bäst för mig att ha så få pälsade som möjligt. Därför söker vi fodervärdar, vanliga familjer eller ensamboende, unga eller pigga pensionärer som vill få en ny kompis att dela vardagen med:-)

Amerikansk nakenterrier, både den nakna och pälsade varianten, är pigga och aktiva ute och hänger med på det mesta - eller så kan hunden vara på ett hunddagis om du studerar eller jobbar. Rasen brukar passa jättebra till hundsporter som ex agility, freestyle, att göra tricks eller gå på olika hundkurser med mm

Vill man istället vara mycket i skogen, gå på promenader, låta hunden hänga med även till stan, eller andra nya miljöer, och förstås träffa andra hundar man känner så räcker det bra det med. Vi vill gärna att alla hundar får prova viltspår, det är en enkel aktivitet som vi gärna lär dig hur man gör! Inomhus är hunden lugnare och älskar att ligga och gosa i soffan, gärna under en fleecefilt.

Att vara fodervärd betyder i korthet att du inte behöver betala oss för hunden - och vi har rätt att använda hunden i vårt avelsprogram några gånger, om vi vill. Du betalar veterinärvård/vaccinationer, ev kläder mm Självklart använder vi ett tydligt kontrakt mellan oss!

I vår kennel är det vi själva som har studerat etologi, genetik mm och vi har ställt ut våra hundar. Vi har gått en väldans massa kurser och föreläsningar samt vi har haft olika hundraser i över 30 år. Så du är varmt välkommen att få tips och råd om allt möjligt, vi är glada att dela med oss om du är intresserad! Du kan se det som en extra förmån, du får "en fördjupad hundägarutbildning" - du får extra information och support om du vill:-)

Det kan också hända att vi inte behöver använda hunden alls, oavsett vad så senast när tiden har gått ut enligt kontraktet vi har skrivit så tillfaller äganderätten dig helt och fullt.

Vi vill att du bor helst i Stor-Stockholmsområdet så att vi kan följa hundutveckling både per email/sms men att vi kan träffas nån gång ibland. Vi behöver veta hur dina dagar ser ut, vad du har för tidigare hunderfarenhet, hur din livssituation ser ut och hur hundens dagar skulle se ut med dig mm
Även du som känner starkt för detta och bor någon annan stans - hör av dig till oss!

Email: ahtfan@gmail.com
Mobil: 070-79 77 303 Du får gärna sms:a!
Hälsningar
Krister Berg med familj
.........................................................................
We are looking for foster parents!
A dog for free?!?

 We are expanding our breeding greatly with new dogs, it's super fun! We want to help expand the gene pool in Sweden in a healthy way. So we import dogs from different parts of the world, both naked and coateds AHT: s.

In order to give each dog the time and training we can not have all the dogs living at home with us. My allergies seem to cope any single AHT with fur, it is absolutely amazing! But at the same time, it is best for me to have as few coated as possible. Therefore we are looking foster parents, ordinary families or single persons, young or fit retirees who want to get a new friend to share everyday life with :-)

American hairless terrier, both naked and coated variant, are fit and active outdoors and are happy to follow you almost everywhere - or to be at a dogkindergarden .
The breed is usually great for dog sports as agility, freestyle, doing tricks or walk on various dog courses etc.

 Would you rather be much in the woods, go for walks, let your dog hang with even to the city , or to other new environments, and of course, meet other dogs, that would be enough good too. We encourage all dogs from us to do "wild-tracking", it's a simple activity that we are happy to learn how to do! Indoors they are usually calmer and loves to lie and cuddle on the couch, happy under a fleece blanket.

Being a co-owner means in short that you do not have to pay us for the dog - and we have the right to use the dog in our breeding program a few times, if we want to. You pay veterinary / vaccinations, any clothing etc. Of course, we use a clear contract between us. 
In our kennel it is we, ourselves, who have studied ethology, genetics, etc., and we have participaded in shows with our dogs. We have gone a lot of courses and lectures and we have had dogs of various breeds for over 30 years. We simply love them! So you are welcome to get tips and advice on everything possible, we are happy to share if you are interested! You can see it as an extra benefit, a "dogownership-education" that you receive extra information and support if you want :-)

It may also happen that we do not need to use the dog at all, no matter what so when the time has expired under the contract we have written so accrues ownership you fully.

We want you to live anywhere in the greater Stockholm area so that we can follow how the dog develope both via email / sms and that we can meet sometime. We need to know how your day looks like, what your previous dog experience, how your life looks like and how the dog days would look like with you, etc.
Also you who feel strongly about this and live somewhere else - get in touch with us!!


Email: ahtfan@gmail.com
Mobile: 070-79 77 303 Welcome to send a textmessage!
Greetings!
Krister Berg with family

17/11❤ Vi bygger om! / Reconstruction!

Hej!
Det var länge sen! Vi har saknat er! Ojojoj vad det har hänt mycket hos oss, vi vet nästan inte från vilken ände vi ska börja:-) Nu ska vi pyssla lite här på Bloggen...snart är vi tillbaka.

Välkommen att kika på våra äldre inlägg..och förstås..VI SES SNART IGEN!!
.........................................................................

Hello!
Long time no seen! We´ve have missed you! Oh my... a lot has happened here, we almost do not know from which end to start :-) Now we're going a little tweaking and fixing here on blog ... soon we're back.


Welcome to look at our older posts .. and of course .. SEE YOU SOON AGAIN!

söndag 15 juli 2012

15/7 ❤Unik kull❤ / ❤Unique litter❤

Snart kan vi inte hålla oss längre..
för första gången i Sverige har en hona parats
med en så här unik hane, som Dizzy har gjort!!
Stamtavlan kommer att vara helt unik!!

Vi föder upp för försöka undvika att föra ärftliga sjukdomar
vidare samt att valparna ska få så bra hälsa som möjligt.
Detta prioriteras över allt annat.

Men vi hade även drömmar om få bra bröstparti på denna kull,
få ännu bättre gång och räckvidd.
Vi är mycket glada över denna kull!!


Snart kommer bilder från födseln
tills hela kullen är naturligt avvänjda.
Valparna är till salu med start idag!!

Välkommen att höra av dig!

Hälsningar AHTfan-Kennel Nikes
/Krister Berg with Family
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Soon we can not hold us anymore..
for the first time in Sweden, a female mated
with such a unique male, as Dizzy has done!!
Pedigree will be unique!

We breed for health.
This is prioritaire number one. Always.

Then we had dreams of better chest, gait and reach.
We are very happy with the outcome!!

Soon we are showing pictures from birth
 to when the whole litter have naturally finished to suckle.
The puppies are now for sale with start from today!!

Welcome to contact us!

Greetings from AHTfan-Kennel Nikes
/Krister Berg with family

måndag 28 maj 2012

❤HUNDBUBBLAN/THE DOG BUBBLE❤


På väg ut..
Nu är vi påväg ut..ut ur vår HUNDBUBBLA som varit i över en vecka..

OJOJOJ vad många små söta hundtassar som springer omkring härhemma:-)
 
Flera poster kommer i  massor:)
..............................................................................................................................................

On our way out..❤
 We are now on our way out.. out of our DOG BUBBLE there we have been in over a week ..  

WOWWOWWOW what a lot of tiptoeing and tiny little paws running around here at home :-)

A lot of posts are on their way:)

torsdag 17 maj 2012

18/5 ❤NEW CHAMPION!!❤

❤CONGRATULATIONS sweet Zeus 

and thank You soo much Chris & Richard!!❤


New Champion B&G AHTFANS AMAZING ZEUS!!!

17/5 Vinn!! / Win!!

Vi har blivit sponsrade av UKC och det tackar vi så väldigt mycket för:)!!
Hoppas nu att AKC hakar på;)
.....................................................................................................................................
We have been sponsored by the UKC and we thank you very much :)!
Hope now that AKC joins in;)

Riktiga Hundmagasin från USA!
Vill du få en hundtidning "Bloodline"? 
Skicka ett email till ahtfan (at)gmail.com med dina kontaktuppgifter. Vi drar en vinnare 20/6 som får sin tidning hemsickad inom en månad!
................................................................................................................................
Want to get a dogmagazone "Bloodline"?Send an email to ahtfan (at) gmail.com with your contact information. We draw a winner 20/6 who get his newspaper send to home!

17/5 UKC / AKC-FSS registration??

Hej allihopa!
Det är många av oss som inte vet hur ni ska göra och känner er lite oroliga inför det här nya med registreringar. Vi lovar att publicera det senaste så fort vi får veta om det! Självklart får du som vill fortsätta registrera dina valpkullar i UKC  och du com vill kan registrera kullarna i både UKC samt AKC-FSS:)

Den dagen rasen accepteras av FCI och sedan tas upp i de nationella kennelklubbarna, ex Svenska Kennelklubben, "SKK" så måste din hund vara registrerad hos AKC om du vill att den ska vara registrerad hos SKK.

Nu är det inte längre gratis att registrera din hund hos AKS-FSS men det finns rabatt.
Tills vidare har AKC-FSS ett lägre pris för registreringen ifall du gör den via AHTCA, då kostar det $15 per hund ($16 per hund om du använder PayPal). Du kan även registrera direkt hos AKC för $30 per hund.

Länkar:
UKC "Moderklubb där Amerikansk nakemterrier hittills alltid registrerats i"

AHTA "Mission Statement: The AHTA sponsors UKC events welcoming all who wish to help make the club grow and who wish to exhibit their dogs in the spirit of Good Sportsmanship."

AKC "Klubb som Amerikansk nakenterrier så småningon måste tillhöra om man vill att sin hund ska kunna registreras i den största kennelklubb som  finns i sitt eget land, ex SKK in Sweden..

AHTCA "Mission Statement: AHTCA is to encourage and promote the responsible ownership and breeding ofpure-bred American Hairless Terriers and to do all possible to bring their natural qualities to perfection, in accordance with the standards of the breed."

Ps. Liten text? Tryck på knapparna "Ctrl" och ett "+" flera gånger, då förstorar du det du ser på skärmen. För att minska= tryck på "Ctrl" och ett "-":)

..........................................................................................................................................
Hello everyone!

It's part of you that do not know what to do and feel a little nervous about this new registrationoffers. We promise to publish the latest as soon as we know it! Of course, you who want to continue registering your litters at UKC can continuing doing that and you want to register in both the UKC and AKC-FSS can do that too:)


That day, the breed accepted by the FCI and then be taken up into the national kennel clubs, as for example the Swedish Kennel Club, "SKK" so must your dog be registered with the AKC if you want it to be registered with the Kennel Club.

Now it is no longer free to register your dog at ACS in FSS but there are discounts.
AKC now charges a fee to register dogs.  But AKC is giving AHTCA a reduced rate to continue to process AKC-FSS registrations and we pass that savings along to you. 

So now you have two options to get AKC-FSS papers for AHTs.  You can register directly with AKC for $30 per dog.  Or you can register thru AHTCA for AKC-FSS papers and it only costs $15 per dog ($16 per dog if you use PayPal).

Links:
UKC "Motherorganisation/registrator of American Hairless Terrier so far"

AHTA "Mission Statement: The AHTA sponsors UKC events welcoming all who wish to help make the club grow and who wish to exhibit their dogs in the spirit of Good Sportsmanship."

AKC "Club where American Hairless Terrier sooner or later needs to be registered in id you want your dog to be able to be registered in the largest kennelclub there are in your country, for example SKK in Sweden.

AHTCA "Mission Statement: AHTCA is to encourage and promote the responsible ownership and breeding ofpure-bred American Hairless Terriers and to do all possible to bring their natural qualities to perfection, in accordance with the standards of the breed."

Ps. Small text? push buttom "Ctrl" ans a "+" several times, then you enlarge the things om screen:)  To mimimize= push button "Ctrl" and "-":)